Norge i rødt, hvitt og blått

$58.06 ($58.06 eks.mva) pr stk,-

Musikk: L-E. Larsson (arr.: O. Bollom)

Denne marsjen, som er skrevet av den kjente svenske komponisten Lars-Arik Larsson, het egentlig "Obligationsmarschen". Norske revyartister som var flyktninger i Sverige under krigen skrev en tekst til marsjen og den har siden fredsdagene 1945 vært veldig populær og synges hver eneste 17.mai.

Click to download in MP3 format (1.15MB)

pdf Norge i rødt, hvitt og blått score